Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły - Powrót uczniów klas 1-3 do nauki stacjonarnej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

  

  

Od 18 stycznia wraz z powrotem uczniów klas 1-3 do nauki stacjonarnej przywrócone zostają dowozy i odwozy uczniów do i ze szkoły wg harmonogramu obowiązującego od września 2020.Świetlica funkcjonować będzie również wg starych zasad.

Uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły obowiązują zasady zawarte w wytycznych MEN,MZ i GIS oraz Wewnętrznym Regulaminie i zasadach funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od 18 tycznia uczniowie klas 4-8 kontynuują naukę w formie zdalnej wg wcześniej obowiązujących zasad.

Opiekunowie uczniów klas 4-8 po użyczony sprzęt komputerowy zgłaszają się w piątek 15 stycznia w godzinach od 9.00 do 13.00.

Joanna Różańska - Dyrektor Szkoły

 

 

© Copyright Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach