Kalendarz roku szkolnego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 linia pusta
  

 Lp. 


Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

2.

Zajęcia dydaktyczne

1 semestr
2  września 2020 do 31 stycznia 2021 r.

II semestr
1 luty 2021 do 25 czerwca 2021 r.

3.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

28 sierpnia 2020 r.,  
17 lutego 2021 r. (środa)
2 lipca 2021r. (piątek)

4.

Konferencje
klasyfikacyjne

25 stycznia 2021 r. (poniedziałek)
21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

5.

Spotkania z rodzicami - wywiadówki

23 września 2020 r. (środa) kl.1-3 SP
24 września 2020r. (czwartek) kl. 4- 8 SP
19 listopada 2020 r. (czwartek)
22 grudnia 2020 r. (wtorek) - przekazanie informacji o ocenach niedostatecznych rodzicom uczniów zagrożonych.
28 stycznia 2021 r. (czwartek)
15 kwietnia 2021 r. (czwartek)
20 maja 2021 r. (czwartek) - przekazanie informacji o ocenach niedostatecznych rodzicom uczniów zagrożonych.

6.

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2020r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

7.

Ferie zimowe:

1-14 stycznia 2021 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietni 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) ora § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

8.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

9.

Egzamin ósmoklasisty

Język polski: 25 maja 2021 r.,
Matematyka: 26 maja 2021 r.
Język obcy nowożytny: 27 maja 2021 r.
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty(Dz. U. poz. 1512).

10.

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć z 5-dniowym tygodniem pracy może być:

Szkoła Podstawowa:
Egzamin ósmoklasisty – 25, 26, 27 maja 2021 r.
(Podstawa prawna): Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.) §5.1

11.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. poz. 1603)

12.

Ferie letnie

26 czerwca — 31 sierpnia 2021 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 
W zależności od sytuacji pandemicznej kalendarz będzie aktualizowany
 
  
 
 
© Copyright Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach